Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

mandala

searching the center..

Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

pins 08 [height 4,5 & 4 cm]
 [diameter  3 cm]

[ 3x3 & 2 x3,5 cm]