Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

mandala

searching the center..

Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

pins 08 [height 4,5 & 4 cm]
 [diameter  3 cm]

[ 3x3 & 2 x3,5 cm]
rings 06

 [height : 3,5 cm]
  [height : 3,5 cm]
 [2 x 3 cm]
[2 x 3 cm]


Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

pins 07


[diameter 4 cm]

[diameter 4 cm]

[ 2,5 x 3,5 cm]

[ w: 3 x h: 3,5 cm]
[diameter 4 cm]

[ 2,5 x 3,5 cm]

[ 2,5 x 3,5 cm]
[diameter 3 cm]

[ 2 x 3,5 cm]

[w: 3 x h: 3,5 cm]

[3 x 4 cm]